Privacy Policy

Welkom op de website van Wieler Toer Club Maarssen (WTC Maarssen).

WTC Maarssen verplicht u als bezoeker niet om persoonlijke gegevens achter te laten als u deze website bezoekt. Pas als u van een online dienst van WTC Maarssen gebruik maakt, zullen we u vragen om persoonlijke data achter te laten. Uw emailadres zal niet gepubliceerd worden. Dit emailadres wordt gevraagd om, indien nodig, contact met u op te kunnen nemen. WTC Maarssen zal nooit uw persoonlijke data zonder uw toestemming met derden delen of buitenwettelijk publiceren. Dit geldt ook voor de eventuele technische gegevens (zoals IP-adres) dat gelogd wordt.

WTC Maarssen houdt zich in dit medium aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alleen geautoriseerde clubleden van WTC Maarssen krijgen via een persoonlijk wachtwoord toegang tot een niet-openbaar gedeelte van deze website.