Je bekijkt nu Uitnodiging voor tweede extra Algemene Vergadering: 7 december om 19:30

Uitnodiging voor tweede extra Algemene Vergadering: 7 december om 19:30

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:24 november 2020
  • Berichtcategorie:Overige

Afgelopen maandag, 23 november 2020, heeft de online Algemene Vergadering plaatsgevonden waarin de wijzigingen van de statuten en het clubreglement aan de leden is voorgelegd. Tijdens die vergadering hebben alle 35 aanwezige leden vóór de wijziging van beide documenten gestemd, heel positief dus. Daarmee is het nieuwe clubreglement vastgesteld. Echter, om de statuten in een keer te mogen wijzigen had – volgens de nu nog geldende (oude) statuten – 2/3 van alle leden bij de vergadering aanwezig moeten zijn. Met ruim 170 leden in ons bestand, je raadt het al, hebben we aan dit aantal niet voldaan. Daarom is een tweede extra Algemene Vergadering nodig: deze zal op maandag 7 december om 19.30 plaatsvinden. 

Nog even een korte toelichting op de noodzaak en wens van het bestuur om onze statuten aan te passen aan de huidige tijd. De inhoud van de huidige statuten is flink verouderd, er is nieuwe (wettelijke) regelgeving (bij)gekomen en andere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In een recente nieuwsbrief hebben we jullie kortgeleden geïnformeerd over de route naar de digitale extra Algemene Vergaderingen toe die nodig is om de benodigde besluiten te kunnen nemen.

Op grond van de tijdelijk spoedwet digitale besluitvorming is het mogelijk om de voorgenomen wijzigingen en de stemming daarover toch te organiseren. Ook de tweede extra Algemene Vergadering zal digitaal via Zoom plaatsvinden op maandag 7 december. De vergadering begint om 19.30 uur.

Wij nodigen je hierbij dan ook graag opnieuw van harte uit om deze online vergadering bij te wonen. Om deel te kunnen nemen moet je je vooraf per email aanmelden. Stuur een mail naar secretaris@wtcmaarssen.nl met daarin duidelijk je voor- en achternaam met het bericht dat je wilt deelnemen aan deze tweede extra online Algemene Vergadering. Je ontvangt dan de benodigde Zoomlink en verdere instructies.

Hieronder tref je de agenda aan van deze tweede extra Algemene Vergadering. Wij vragen over agendapunt 2 goedkeuring van de leden. Je vindt de stukken voor deze vergadering op onze website door op de link te klikken (zorg wel dat je ingelogd bent op onze website).  

Onderdeel van de stukken zijn uiteraard de voorgestelde statuten, maar ook een korte toelichting op de voornaamste wijzigingen om het gemakkelijk leesbaar te maken.

 

Agenda tweede extra AV 7 december 2020 19.30 uur

  Onderwerp  Stukken 
1 Welkom
2 Statutenwijziging (vragen en reactie) ·               Statutenwijziging WTC Maarssen 20201104

·               Toelichting statutenwijziging WTC Maarssen

3 Rondvraag en sluiting

 

We hopen jullie weer online te zien op 7 december!

 

Met sportieve groet, tot Zoom,

Ward de Beer
Voorzitter WTC Maarssen