Ter overname aangeboden: rol van voorzitter

Ter overname aangeboden: rol van voorzitter

Tijdens de Algemene Vergadering in februari van het afgelopen jaar heb ik al laten weten dat ik de rol van voorzitter graag ter overname wil aanbieden. Inmiddels heb ik onze club zes jaar in deze rol met veel plezier mogen dienen. Met alle bestuursleden met wie ik in deze jaren heb samengewerkt, heb ik mooie stappen kunnen zetten, evenementen mogen organiseren en veranderingen kunnen realiseren. Maar het is mooi zo, tijd om plaats te maken voor een volgende voorzitter.

Iedereen die lid is van onze club mag deze functie vervullen. En ik begrijp best dat niemand direct naar voren stapt, terwijl ieder van ons wel het belang inziet. Daarom licht ik graag toe wat er als voorzitter van je verwacht zou worden. Naast een formele rol, zoals vastgesteld in onze statuten en verenigingsreglement is het ook een functie waarin je samen met de andere bestuursleden, de club vorm en kleur geeft. Dat geldt voor de activiteiten en andere dingen die we in clubverband met elkaar doen, maar ook voor zaken waar we ons als club verder in willen ontwikkelen. Dat laatste kan op verzoek van de leden zijn, maar daarin kun je als voorzitter/bestuur ook zeker het voortouw nemen.

Mocht je echt geïnteresseerd zijn in de rol van voorzitter en je daarvoor aanmelden, is het goed om een gesprek te hebben met de andere bestuursleden. Immers, jullie moeten samen een team vormen. Dit gesprek zal gepland worden in de loop van januari of begin februari (voor de Algemene Vergadering op 15 februari.  Let op: deze vergadering is verplaatst; nieuwe datum volgt nog). Mochten er zich meerdere leden melden voor de functie, dan zal er bij de Algemene Vergadering een stemming volgen wie volgens de leden de beste kandidaat is. Het kan zijn, dat je je daarbij zelf moet voorstellen/presenteren om uit te leggen wat jouw bijdrage voor de club kan zijn, waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. Dat klinkt serieus, maar als jij zelf als lid een keuze zou moeten maken, dan wil dat toch ook graag op basis van de motivatie van de beoogde kandidaten kunnen doen.

Neem gerust contact met mij op, als je meer wilt weten.