Nieuwsbrief januari 2021

Aankondiging reguliere Algemene Vergadering op 15 februari

Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor de reguliere jaarlijkse ledenvergadering die plaatsvindt via Zoom op maandag 15 februari. Om een link naar deze digitale vergadering te ontvangen en te kunnen stemmen, is het nodig om je op te geven. Natuurlijk is het jammer dat het weer op afstand moet, dat is echt veel minder leuk dan elkaar in het ‘eggie’ te zien, maar jullie betrokkenheid is wel erg belangrijk. Het gaat ten slotte over het wel-en-wee van onze club, waarbij het belangrijk is om de verbinding met elkaar te houden.

De statuten zijn nu echt van kracht

Daags na de kerst heeft de notaris de statuten bekrachtigd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Met trots kan ik melden dat daarmee de laatste stap is gezet: de nieuwe statuten zijn vanaf nu geldig. In combinatie met het geactualiseerd verenigingsreglement, hebben we een misschien wat zakelijke, maar wel belangrijke stap in onze club gezet. Beide documenten zijn op het ledendeel van de website geplaatst.

Ter overname aangeboden: rol van voorzitter

Tijdens de Algemene Vergadering in februari van het afgelopen jaar heb ik al laten weten dat ik de rol van voorzitter graag ter overname wil aanbieden. Inmiddels heb ik onze club zes jaar in deze rol met veel plezier mogen dienen. Met alle bestuursleden met wie ik in deze jaren heb samengewerkt, heb ik mooie stappen kunnen zetten, evenementen mogen organiseren en veranderingen kunnen realiseren. Maar het is mooi zo, tijd om plaats te maken voor een volgende voorzitter.

Iedereen die lid is van onze club mag deze functie vervullen. En ik begrijp best dat niemand direct naar voren stapt, terwijl ieder van ons wel het belang inziet. Daarom licht ik graag toe wat er als voorzitter van je verwacht zou worden. Naast een formele rol, zoals vastgesteld in onze statuten en verenigingsreglement is het ook een functie waarin je samen met de andere bestuursleden, de club vorm en kleur geeft. Dat geldt voor de activiteiten en andere dingen die we in clubverband met elkaar doen, maar ook voor zaken waar we ons als club verder in willen ontwikkelen. Dat laatste kan op verzoek van de leden zijn, maar daarin kun je als voorzitter/bestuur ook zeker het voortouw nemen.

Neem gerust contact met mij op, als je meer wilt weten. Als je wilt weten hoe het proces loopt, klik dan even verder.

Bestel nu je kleding voor het nieuwe wegseizoen

Zoals in een eerdere nieuwsbrief al werd vermeld, kan iedereen tegenwoordig de clubkleding bestellen via de website van Bioracer. Op onze website (Kleding bestellen | WTC Maarssen) staan de instructies hiervoor.

De website is open van 15 – 31 januari, zodat iedereen die kleding wil bestellen, deze heeft voor aanvang van het nieuwe wegseizoen.

Zoals gebruikelijk ontvang je bericht wanneer de kleding binnen is en opgehaald kan worden bij Bike Center Woerden.

Sponsor de club: inning van de contributie

Het nieuwe jaar is aangebroken, daarom willen hierbij aangeven dat op 15 februari de contributie via de automatische incasso van je rekening zal worden afgeschreven. De contributie voor 2021 is (nog steeds) € 65. Voor een klein aantal leden die elders een lidmaatschap hebben lopen én via die vereniging de NTFU-kosten betalen, zal alleen het clubdeel worden afgeschreven. Mocht dit voor jou afgelopen jaar veranderd zijn, laat dit zo snel mogelijk (uiterlijk voor 15 februari) weten aan de penningmeester. Dan kan daar rekening mee worden houden.

Activiteiten 2021

Dolgraag zouden we jullie een activiteitenkalender presenteren. Maar om geen valse hoop te geven, houden jullie deze nog van ons tegoed. Zodra de mogelijkheden veranderen, zullen we, met de mogelijkheden die ons gegeven zijn, weer activiteiten gaan plannen.