Je bekijkt nu Agenda voor de Algemene Leden Vergadering op 12 februari 2018

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering op 12 februari 2018

Agenda ledenvergadering WTC Maarssen

d.d. 12 februari 2018

Locatie Geesbergen te Maarssen

Inloop 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur

Punt Tijdsindeling Agendapunt Wie
1 20.00 – 20.10 uur Welkom

Opening

Notulen ledenvergadering 2016

Ward
2 20.10 – 20.20 uur Terugblik op 2016 Ward
3 20.20 – 20.45 uur Financiën

· Financieel jaarverslag 2017

· Kascommissie

· Begroting 2018

Jeroen
4 20.45 – 20.50 uur Verandering binnen bestuur

·   Toegevoegd aan bestuur

·   Op zoek naar

Ward
5 20.50 – 21.10 uur Wegkapiteins Ward
6 21.10 – 21.20 uur Wat gaan we doen in 2018

·  Activiteiten 2018

·  Feestjaar

Eric
7 21.20 – 21.30 uur Rondvraag Bestuur
8 ~ 21.30 uur Sluiting Ward