Beste leden,

Het is alweer een tijdje geleden dat jullie een nieuwsbrief hebben ontvangen van ons als bestuur. Omdat clubactiviteiten de afgelopen maanden niet door konden gaan, was er vanuit het bestuur weinig nieuws om met jullie te delen. Gelukkig is het fietsen inmiddels door iedereen weer opgepakt en zijn er door de week heen weer talrijke initiatieven, waarbij leden met elkaar op de fiets stappen en gezellig op pad gaan. Daarbij heeft ook het prachtige weer meegewerkt!

In deze nieuwsbrief:

  • Evenementen verder dit jaar
  • Kleding bestellen
  • Opstelling
  • Wegkapiteins
  • Kort nieuws

Evenementen verder dit jaar

Hoewel we gelukkig weer in clubverband kunnen fietsen, moeten we toch met z’n allen alert blijven en vooral voorzichtig zijn met het organiseren van groepsevenementen. We zagen bij de verlate openingsrit dat het best lastig is om 1,5 meter afstand te houden. Om die reden is ook de geplande barbecue begin september geannuleerd. En nu het aantal besmettingen weer oploopt en de maatregelen aangescherpt worden, hebben we als bestuur helaas moeten besluiten om ook de koppeltijdrit dit jaar over te slaan. Dit geldt ook voor de Bossche Bollen Tocht en het jaarlijkse MTB weekend in november.

Kleding bestellen

Kleding bestellen kan vanaf nu nog gemakkelijker. Voortaan kun je de clubkleding namelijk via de webshop van Bioracer bestellen. Je betaalt de kleding niet meer aan WTC Maarssen, maar via iDeal aan Bioracer. Het pakket met de door jou bestelde kleding wordt door Bioracer naar Bike Center Woerden gestuurd en nadat je bericht hebt gehad, kun je het daar ophalen.

Vanaf 2021 gaan we de webshop 3 keer per jaar openzetten om kleding te bestellen, namelijk van

  • 1 – 15 januari,
  • van 1 – 15 mei en
  • van 1 – 15 september.

Om nog dit jaar (winter)kleding te bestellen, is de website open van 26 september tot uiterlijk 11 oktober.

Op onze website kun je zien hoe dat moet. Als je kleding wilt passen, dan kun je dit doen bij Bike Center Woerden, Korenmolenlaan 4-B, 3447 GG Woerden

Opstelling

Het is eindelijk zover: de bordjes van de verschillende snelheidsgroepen hangen bij onze startlocatie op het Harmonieplein! Dit gaat vast en zeker helpen bij de start om chaos te voorkomen, vooral voor leden die nog niet zo lang bij onze club fietsen. Help elkaar, verzamel bij de bordjes en maak zo duidelijk met welke groep je mee gaat fietsen. Dit maakt het werk van de wegkapiteins een stuk gemakkelijker.

Het is dus echt de bedoeling om ons met de betreffende snelheidsgroepen langs de hekken van de school op te stellen. Dit willen we doen om de groepsindeling goed te regelen om zo veilig van start te kunnen gaan. Daarbij moet er voldoende tijd uitgetrokken worden om een groep bij teveel deelnemers te splitsen. Afgelopen seizoen is dat niet lekker gegaan en nu we weer mogen fietsen, lijkt dit nog steeds voor verbetering vatbaar te zijn. Help elkaar en daarmee de wegkapiteins: kom op tijd, ga bij de snelheidsgroep staan waarmee je wilt fietsen en spreek elkaar aan op deze afspraken. Voor verdere aanwijzingen voor het opstellen zie onze fietsregels op de website.

Wegkapiteins

We zien de laatste weken een verschuiving in de snelheidsgroepen. Eén van de oorzaken is dat de 27 en 33 groepen te weinig wegkapiteins hebben. We zijn dus op zoek naar jou!

We merken de afgelopen weken dat groep 30 momenteel goed is georganiseerd. Dit geldt ook voor groep 25. Zo goed, dat fietsers uit groep 33 vaak aansluiten bij groep 30 en fietsers uit groep 27 zich regelmatig bij groep 25 voegen. Resultaat is dat de groepen te groot worden om te fietsen (splitsen blijkt nog altijd een dingetje), onderweg door de snellere fietsers te hard wordt aangezet wat leidt tot irritaties en telleurstellingen. Zoals aangegeven komt dat deels door onduidelijkheid bij het opstellen bij de start waar de bordjes van de verschillende snelheidsgroepen ons bij gaan helpen. Een andere oorzaak is het gebrek aan (voldoende) wegkapiteins. Dit zien we in vooral de groepen 27 en 33. We willen daarom graag het aantal wegkapiteins van deze groepen uitbreiden met vier tot vijf personen. Daarmee is er voldoende massa om met een aantal wegkapiteins samen de organisatie in de betreffende groep te regelen. Tot nu toe is het altijd goed gekomen en hadden we voldoende leden vanuit deze snelheidsgroepen die dit op vrijwillige basis wilden doen. We doen als bestuur hierbij dus nog een laatste poging: meld je aan als wegkapitein! Als het op deze manier niet lukt zou ook overwogen kunnen worden om als bestuur een aantal wegkapiteins per snelheidsgroep aan te wijzen en per seizoen te gaan rouleren. We zullen dit gaan bespreken met de verschillende snelheidsgroepen, zodat er voor volgend jaar duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.

Spinning

Het komend winterseizoen zal helaas geen spinning worden georganiseerd. Vorig jaar waren er al minder aanmeldingen dan het jaar daarvoor en de opkomst was dit jaar onvoldoende. We hebben daarom als bestuur besloten daar geen energie in te steken. Daar komt nog bij dat vanwege de geldende Coronamaatregelen er maximaal 15 personen tegelijk kunnen spinnen. De kosten hiervan zijn ongeveer € 600. Het bestuur vindt dit een te hoog bedrag ten opzichte van het zeer geringe aantal leden dat hieraan meedoet.

Kort nieuws

Concept notulen van ALV 10 februari 2020

Op de website zijn de concept notulen gepubliceerd van de laatste ALV op 10 februari. Deze zullen pas definitief worden na vaststelling op de komende ALV.

Statuten – proces en richting ALV medio november

Op de laatste ALV was al aangegeven dat we als bestuur bezig zijn de statuten van onze club te actualiseren en te moderniseren. Irene van Halewijn staat ons (ook) in dit proces bij met advies en hulp. De eerste stappen met een notaris zijn inmiddels gezet. Zodra er meer duidelijkheid is over de tijdslijnen, kan de datum van de ALV gepland worden. Het streven is om medio november de statuten ter stemming aan de ALV voor te leggen om het proces eind november afgerond te kunnen hebben.

Ongelukken

Het bestuur heeft zowel Jan Leeflang als Gerrit Nagtegaal, die op dezelfde plek in Almere deze zomer zijn gevallen, persoonlijk benaderd. Voor beiden is er contact gezocht met de NTFU, zowel voor wat betreft de verzekering, maar ook om de NTFU in te schakelen als stem richting de gemeente van Almere, wat zij per direct hebben gedaan. Deze gesprekken lopen momenteel nog.

Gesprek gemeente n.a.v. commotie over nieuwsbericht NRC

Rond dezelfde tijd verscheen er een artikel in de NRC dat zich richt op gemeente Stichtse Vecht waarin wielrenners negatief worden afgeschilderd. Binnen de verschillende Whatsapp groepen waren er veel verontwaardigde reacties, omdat veel van ons zich er niet in herkenden. Het bestuur heeft contact opgenomen met de gemeente en aangegeven dat wij vanuit WTC Maarssen bereid zijn om aan te sluiten bij overleg hierover. Het is goed om mee te praten om zo wederzijds begrip te creëren. De intentie is vooral om te polsen of wij als wielerclub nog iets kunnen doen. Het is aan de gemeente of ze dit aanbod aannemen.