Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 15 maart


Evenementgegevens


Nogmaals excuses voor de wat verrassende annulering van de ALV. Maar na een verdraaiing in mijn bekken, kon ik op de bewuste maandag niet op of om. Daarom was er geen andere mogelijkheid dan de vergadering te verplaatsen.

Dan nu, op 15 maart willen wij als bestuur jullie van harte welkom heten op de Algemene Leden vergadering van 2021. Dit keer een normale vergadering, met daarin onderwerpen die ons allemaal aangaan. Wat zeker besproken gaat worden zijn deze:

  • (korte) Terugblik op 2020
  • Vooruitblik
  • Financieel overzicht
    • Jaaroverzicht
    • Voorgestelde begroting
    • Kascommissie
  • Rol van voorzitter (vacant)

Kortom, je aanwezigheid als lid van de club, wordt zeer op rijs gesteld. Het zal je niet verbazen dat de vergadering via Zoom zal worden gehouden. Op het moment dat je je opgeeft, ontvang je per email een uitnodiging. Hiervoor is geen speciale app nodig (maar kan wel).

De inloop start vanaf 19:15 en de vergadering zelf start om 19:30.

Aanmelden activiteit

Boekingen zijn niet meer beschikbaar voor dit evenement.