Algemene Ledenvergadering 2021 is verplaatst naar 15 maart


Evenementgegevens


Let op: Beste deelnemer aan de Algemene Vergadering,

Vanwege onvoorziene omstandigheden kan de Algemene Vergadering (via Zoom) van WTC Maarssen vanavond helaas niet doorgaan. We zullen snel een nieuwe uitnodiging versturen.

Met excuses voor deze late annulering en hartelijke groet,
Ward, Erik, Henk en Jennifer

 

Mogen we jullie op 15 februari van harte welkom heten op de Algemene Leden vergadering van 2021. Dit keer een normale vergadering, met daarin onderwerpen die ons allemaal aangaan. Wat zeker besproken gaat worden zijn deze:

  • (korte) Terugblik op 2020
  • Vooruitblik
  • Financieel overzicht
    • Jaaroverzicht
    • Voorgestelde begroting
    • Kascommissie
  • Rol van voorzitter (vacant)

Kortom, je aanwezigheid als lid van de club, wordt zeer op rijs gesteld. Het zal je niet verbazen dat de vergadering via Zoom zal worden gehouden. Op het moment dat je je opgeeft, ontvang je per email een uitnodiging. Hiervoor is geen speciale app nodig (maar kan wel).

De inloop start vanaf 19:15 en de vergadering zelf start om 19:30.

Aanmelden activiteit

Boekingen zijn niet meer beschikbaar voor dit evenement.