Je bekijkt nu Herhaling van de afspraken bij de start
Start wielerseizoen 2019 in nieuwe kleding

Herhaling van de afspraken bij de start

Met de wegkapiteins is gesproken over een aantal punten die jullie hebben teruggekoppeld op de ALV en eerder het seizoen. Op basis daarvan is een aantal afspraken gemaakt die het duidelijker moeten maken voor iedereen. Iedere snelheidsgroep vertrekt met een aangewezen wegkapitein indien de vaste wegkapiteins niet voldoende aanwezig zijn. Dit blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

De wegkapiteins voelen zich er verantwoordelijk voor dat iedereen veilig en wel thuiskomt. Als je weet dat je niet helemaal mee fietst tot het eind, MELD dit vooraf bij de wegkapitein. Het is vervelend als je als wegkapitein verrast wordt met het feit dat iemand opeens een andere kant op gaat. Als je tijdens het fietsen merkt dat het niet lekker gaat, wees een échte vent, meld dit vroegtijdig! Je (te) groothouden vormt een gevaar voor de anderen in de groep. Met de andere fietsers uit de groep overleg je hoe jullie verder gaan. En verder:

Met max 14 man in 1 groep, anders splitsen

Deze afspraak was er al, maar was altijd al moeilijk in te voeren. Om 9:00 uur op zondagochtend wordt er even geroepen: “groep die-en-die, rondje Gouda!”. En weg is de groep. Pas als tijdens het fietsen zelf blijkt de groep veel groter dan afgesproken. Afgelopen woensdag waren met de max 14 personen en merk je dat dat al best veel is. Daarbij blijkt het vooraf splitsen van de groep lastig te zijn. Je wilt misschien graag met een maatje mee dus heb je voorkeuren. We vragen toch iedereen erop te letten dat de groepen niet te groot zijn. Durf elkaar aan te spreken! Het is in het belang van ieders veiligheid.

Waar staat welke groep?

Van oudsher verzamelen we in de ‘voortuin’ van theater ’t Zand. Maar omdat iedereen door elkaar heen staat, is het onoverzichtelijk wie met welke groep mee gaat fietsen. Vanaf dit seizoen staan we langs het hek van de naastgelegen basisschool ’t Kompas in denkbeeldige vakken, waar iedere groep in zijn eigen vak verzamelt. Daardoor is het direct duidelijk, hoeveel personen er meefietsen per groep en kan er vóór het fietsen gesplitst worden indien nodig. Op het kaartje op de website vind je de opstellingen.

Vooraf bepaalde routes

De gekozen route is sterk afhankelijk van de windrichting op dat moment. Daarom blijft de voorkeur om de route bij de start te kiezen. Dit voorkomt mogelijke teleurstellingen als je een vooraf gecommuniceerde route niet gaat rijden. Wel is afgesproken om de meest voorkomende routes op onze website te plaatsen, te vinden onder het kopje ‘Fietsen met de club’.

Hoe vertrekken we?

De wegkapiteins die aanwezig zijn, zullen zich opstellen bij de aangegeven plekken en zijn te herkennen aan de gele fluoriserende armbanden. Met elkaar wordt een keuze gemaakt voor de route. Iedere snelheidsgroep fietst in principe dezelfde route, zodat gezamenlijk koffie kan worden gedronken in het belang van het clubgevoel. Tussen de twee gesplitste groepen moet minimaal 500 meter zitten (oftewel 2 minuten tussen vertrek). De tweede groep bewaakt deze minimale afstand. Bij een lekke band van de voorste groep, passeert de tweede groep, deze blijft wel fietsen!