Je bekijkt nu Evaluatie inzet wegkapiteins

Evaluatie inzet wegkapiteins

Beste wielervrienden,

Onlangs heb ik samen met de wegkapiteins van de verschillende groepen de eerste ervaringen besproken hoe de nieuwe indeling en het inzetten van onze wegkapiteins gaat. Een positieve indruk, was de voornaamste terugkoppeling. Natuurlijk, iedereen moest de eerste paar ritten even wennen dat er 1 of 2 personen zijn die de groep overzien en de beslissingen nemen, ook welke route er gereden gaat worden, waar gefietst dient te worden en wanneer er gewacht wordt op achterblijvers.
Wat mij vooral opviel is dat iedere wegkapitein aangeeft zich toch een zekere mate van verantwoordelijkheid te voelen. Verantwoordelijk dat iedereen lekker meekomt, om besluiten te nemen en soms de leiding te nemen waar dat nodig blijkt. Maar naar een paar weken lijkt iedereen het steeds normaler te vinden en begint het al gewoon te worden. Vooral de bandjes, met dank aan Hugo van der Wal,  die de groepen aangeven, wordt trouw gedragen en geeft vel duidelijkheid.

Binnen iedere groep zijn er specifieke punten die aandacht blijven vragen. De voornaamste punten zijn: het houden aan de snelheden: vooral in drukke gebieden en bebouwde kom;  zelfkennis: kan ik de snelheid de hele rit (!) wel aan, en verschillende fietstechnieken: fietst iedereen even solide de koers. Een specifiek punt voor de 30-groep is de route kennis.
Wat zeer positief bij alle groepen is, is dat er over de zaken gesproken kan worden. Daarbij helpt het, dat iedereen op de hoogte is van de afspraken per groep: waar dienen we ons aan te houden: de dingen worden benoemd en uitgesproken.

De wegkapiteins waren alle positief over de eerste ervaringen. Dat betekent dat we als club weer een stap zetten naar meer veiligheid, dus iedereen: bedankt en blijf met elkaar zorgen dat de gevoelde verantwoordelijkheid door de wegkapiteins gewaardeerd wordt, ze doen het voor ons fiets plezier!

Ward de Beer
Voorzitter WTC Maarssen