Je bekijkt nu De route naar een veilige én leukere wielerclub

De route naar een veilige én leukere wielerclub

Veiligheid of het gebrek daaraan, ervaart iedereen zonder twijfel op zijn eigen manier. Echter er is onderscheid te maken in je individuele veiligheid/zekerheid op de racefiets, veiligheid in een peloton en ten opzichte van het overige verkeer. Op de eerste twee hebben we als bestuur ingezet. Als resultaat van twee werkgroepavonden met leden, zijn een aantal conclusies getrokken die we komend jaar willen gaan invoeren.

Om de veiligheid binnen het peloton te vergroten,  starten we komend seizoen met een 4de snelheidsgroep. Iedere groep heeft eigen kenmerken, zodat vooraf duidelijk is, wat je mag verwachten en waar je elkaar op kunt aanspreken. Immers afspraak is afspraak. Het bestuur heeft geregeld dat iedere snelheidsgroep een of meerdere wegkapiteins heeft,  die voor afstemming binnen de groep zorgt. Dit neemt niet weg, dat IEDEREEN bij elkaars veiligheid betrokken is.

Voor de individuele veiligheid zullen er dit jaar trainingen komen. Deze zijn vooral bestemd voor net nieuwe leden, maar zeker ook voor huidige leden, om bekend te raken met de do’s en dont’s in een peloton zodat je meer ontspannen op je fiets zit.

Voorstel nieuwe groepsindeling

Groep aanduiding Gemiddelde Kruis-snelheden Kenmerken Wegkapiteins
Groep 34+ 34 en hoger 38+ Sportief-met-een-lach en stevige-snelheid-en-vooral-eigen-verantwoordelijkheid: gaan voor hoge snelheid maar gezelligheid is wat ons bindt. Op vastgestelde stukken hard rijden, daarna wachten op elkaar om samen verder te gaan. Eigen verantwoordelijkheid om snelheid bij te houden. Jan Leeflang

Arnold Gaasenbeek

Rik Soede

Eric Schoonderwoerd

Groep 33 31-34 34-40 Sportief fietsen, maar altijd tijd voor een kop koffie. Interval/sprint als groep het toelaat en op vaste plekken in de route, anders met wegkapitein af te spreken. Samen-uit-Niet-alleen-thuis, dus wachten op vast punt tot iedereen er weer is en zorgen dat iemand niet alleen achter blijft indien gewenst. Johan van Houten

Eric ter Riele

Ward de Beer

Groep 30 29-31 30-35 Gezellig, maar sterk, altijd samen-uit-samen-thuis, niemand achterlaten, dus oplossing zoeken. Zeker 1 x koffie! bij structureel gat en jagers, wordt gevraagd bij andere groep aan te sluiten. Eric Buishand,

Jennifer Huizer

Groep 27 ~25-29 t/m 32 Gezelligheid, dus zeker 1 x koffie!; samen-uit- samen-thuis; hulp wordt gewaardeerd, maar (té) hoog tempo niet geaccepteerd. Teun van Es,

Jan-Willem Schipper

De snelheden die vernoemd zijn, zijn richtlijnen waarop gereden wordt.

Akkoord tijdens ALV

Wij hebben het streven om deze verandering in de aankomende ALV tot stemming te brengen. Via de werkgroep avonden, is er een mogelijkheid geweest om mee te denken over bovenstaande punten. Omdat dit alle leden betreft, word jij nu geïnformeerd en de gelegenheid gegeven om tot aan de ALV van 13 februari vragen te stellen via voorzitter@wtcmaarssen.nl. Alleen deze vragen zal het bestuur tijdens ALV behandelen om enige vorm van structuur te hebben. Na het behandelen van deze vragen zal er op dit voorstel worden gestemd.

Achtergrond

Het afgelopen jaar hebben we vooral ingezet om meer activiteiten voor onze leden aan te bieden. Hierdoor is het aantal leden met 30 personen toegenomen tot 160. Iets minder expliciet hebben we ingezet op het thema veiligheid. Het blijkt dat veiligheid een lastig thema is, maar zoals ik jullie eerder heb laten weten, een serieus onderwerp dat veel van onze leden bezig houdt.

Het gevoel van veiligheid of juist het gebrek daaraan, is een complexe verzameling van invloeden, die als een systeem in elkaar grijpen. Een simpele en eenzijdige oplossing is daarom niet mogelijk. Echter het blijkt wel vaak te maken te hebben met:

 • Veiligheidsgevoel per persoon
 • Veiligheidsgevoel binnen het peloton
 • Veiligheidsgevoel naar de rest van het verkeer

Naast 1 op 1 interviews met leden, hebben we tijdens de ALV van februari 2016 met een korte discussie en via peilingen (briefje omhoog of niet) het huidige gevoel van veiligheid geïnventariseerd. Onderwerpen als wegkapiteins en meer organisatie van de groepen, bleek voor een aantal leden toen nog net iets te vroeg. Maar het zaadje was geplant en leden zijn er over na gaan denken. In de loop van het seizoen hebben we als bestuur zeer bewust dit onderwerp een aantal keer de koffietafel laten passeren en bij bijzonderheden met betrokkenen gesproken. Als sluitstuk zijn er in december en januari werkgroep avonden geweest om te bepalen hoe we als club verder gaan.

Snelheidsgroep erbij

Er komt een 4de snelheidsgroep, om meer differentiatie voor iedereen te bieden en het dus leuker voor iedereen te maken. Door de toename van het aantal leden zou iedere groep groter worden, door het inzetten van een extra groep wordt dit beperkt. Iedere groep heeft zijn kenmerken, zodat duidelijk is waar je aan toe bent voor je mee gaat. Dit is ook bedoeld om elkaar aan te kunnen spreken onderweg als je het gevoeld hebt dat niet meer aan deze afspraken wordt voldaan.

Andere afspraken die nieuw zijn

Per groep zijn er 2 of 3 leden gevraagd door het bestuur, die de rol als wegkapitein/centraal persoon voor de groep dienen, om deze kenmerken te bewaken. Deze persoon is er ook om afspraken mee te maken en zorgt voor afstemming, maar is zeker geen politieagent of altijd de koprijder! Omdat veiligheid een groepsverantwoordelijkheid is, kan je elkaar altijd aanspreken wanneer de kenmerken niet meer nageleefd worden tijdens het fietsen. Een lid die niet aanspreekbaar is, kan een belletje van het bestuur verwachten.

Wat is het wel

 • Zorgt dat groepsgrootte wordt nageleefd
 • Voorbeeld functie mbt verkeersregels
 • Houdt snelheid in de gaten: komt iedereen mee en houdt karakter in de gaten)
 • Voorstellen lopen via wegkapitein, deze beslist
 • Zorgt/verzekert dat achterblijvers niet alleen blijven
 • Zichtbaar in groep (arm bandje)
 • Wegkapitein is een rol
 • Houdt in de gaten, dat sprinters/wegspringers weer terug gehaald zijn en dat achterblijvers bij zijn, voor doorfietst wordt

Wat is het niet

 • GEEN Politie agent(e)
 • Niet verantwoordelijk voor individuele keuzes (lees: stomme acties); spreekt wel aan en meldt bij herhaling/niet aanspreekbaarheid aan bestuur
 • Wegkapitein niet noodzakelijk altijd dezelfde persoon
 • Bepaalt niet per sé de hele route. Maakt wel keuze in geval van meerdere voorstellen
 • Niet speciale kleding/fluitje etc.
 • Voorste rijders zijn niet perse de wegkapitein, per rit bepalen

Ook is geconcludeerd dat er een maximum moet komen aan de grootte van elke groep dat gaat fietsen. Dit maximum wordt 14/15 personen. Dat betekent dat bij >15 personen er 2 groepen komen van 7 a 8 fietsers of overstappen naar andere groep, LET OP: iedere groep vertrekt met een wegkapitein die samen overleggen over de route, dat niet later toch gekleefd wordt.

Verder zijn er de volgende afspraken uit de werkgroep gekomen:

Algemene aandacht voor

 • Iedereen betrokken bij elkaars veiligheid
 • Verkeersregels, juist voor onze leden: met onze ervaring en reclame op kleding worden we geacht te weten hoe belangrijk dat is!
 • Uniforme signalen binnen club, koprijders geven aan en wordt doorgeven via buitenste fietsers
 • Woensdag is trainingsrit, bedoeld om sterker te worden, laat algemene afspraken onverlet
 • Training op basisvaardigheden om in groepen te fietsten voor bestaande leden en nieuwe leden