Algemene Ledenvergadering 2019: agenda

Op 11 februari is het weer zo ver, de Algemene Leden Vergadering van 2019. Naast de gebruikelijke agendapunten, hebben we ook wat andere interessante onderwerpen die we met jullie willen bespreken.

Agenda

1. Welkom
Opening
Notulen ledenvergadering 2018

2. Geactualiseerd verenigingsreglement

3. Terugblik op 2018
4. Financiën
·       Financieel jaarverslag 2018
·       Kascommissie
·       Begroting 2019
5. Verandering binnen bestuur
·       Toegevoegd aan bestuur
·       Op zoek naar…ijzer sterke mensen
6. Wat gaan we doen in 2019
7. Vooruitblik 2019: Vooruitblik 2019: iedereen weer op de fiets
·       Groep 25
·       Verschuivingen en risico’s
·       Hoe het eventueel ook kan!
9. Rondvraag
10. Sluiting
11. Borreltje met opdracht

Dit zijn slechts een paar onderwerpen die we gaan bespreken. Binnenkort verschijnt de nieuwsbrief met daarin meer tekst en uitleg en op onze website zullen de verschillende stukken verschijnen die bij de vergadering horen, waaronder de volledige agenda. Laat ons even weten als je komt.

Locatie is onze (inmiddels) stamplaats: Restaurant Geesberge, inloop vanaf 19.30 en aanvang vergadering is 20.00. Ik hoop de vergadering rond 21.30 af te ronden, waarna er nog gelegenheid is voor een drankje.