Monthly Archives: februari 2018

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering op 12 februari 2018

Agenda ledenvergadering WTC Maarssen d.d. 12 februari 2018 Locatie Geesbergen te Maarssen Inloop 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur meer

Voorpret Mont Ventoux

Vanavond heeft de reiscommissie de plannen voor de trip naar de Mont Ventoux gepresenteerd. Iedereen is enthousiast....
meer

Punt Tijdsindeling Agendapunt Wie
1 20.00 – 20.10 uur Welkom Opening Notulen ledenvergadering 2016 Ward
2 20.10 – 20.20 uur Terugblik op 2016 Ward
3 20.20 – 20.45 uur Financiën · Financieel jaarverslag 2017 · Kascommissie · Begroting 2018